Marketingowa towaršnosć Hornja Łužica-Delnja Šleska zwr
Prózdninski regionHospodarski regionKulturny regionRegionalny management

Klučowe branše

Mašinotwar a wobdźěłanje metala
Tule metal zlěpšuja

Mašinotwar a wobdźěłanje metala stej motor sylneho přirosta w Hornjej Łužicy. We wobłuku twara wosebitych mašinow a gratotwara kaž tež twara připrawow a metalotwaradźěła 300 předewzaćow.
Dalše informacije »

Technika kumštnych maćiznow
Tule dóstawa kumštna maćizna formu

Předźěłanje kumštnych maćiznow ma w Hornjej Łužicy dołhu tradiciju. Njerědko nastachu z něhdyšich kneflacych twornjow wulce moderne předewzaća za kumštne maćizny, kotrež na zakładźe modernych procesow najwšelakoriše dźěle z kumštnych maćiznow a gumija produkuja. Know-how a kwalita při předźěłanju kumštnych maćiznow kaž tež derje wukubłany personal su wuměnjenje za wuspěch předewzaćow w hornjołužiskej technice kumštnych maćiznow.
Dalše informacije »

Wohrěwanska bleša

Wohrěwanska bleša

Žiwidłowe hospodarstwo
Tule móžeće sej Hornju Łužicu słodźeć dać

Žiwidłowe hospodarstwo w Hornjej Łužicy postajeja mnohe tradicionalne rjemjeslniske zawody, ale tež moderne industrijne předewzaća, kotrež su daloko za mjezami regiona znate.
Dalše informacije »

Turistiske a wólnočanse hosopdarstwo
Tu so přeco něšto stawa

Turistiske a wólnočasne hospodarstwo je w Hornjej Łužicy - jako prózdninski region čisło 2 Sakskeje – jara wuwite. W regionje je 355 hospodow ze 14 500 łožemi. Tomu so 21 campingowanišćow přidruži. Cyłkownje dźěła w turistiskim a wólnočasnym hospodarstwje Hornjeje Łužicy něhdźe 9 000 ludźi.
Dalše informacije »

Tekstilna industrija
Tule nitki hromadu běža

Hornja Łužica je jedyn z najstaršich tekstilnych regionow Europy. Dźensa přeswědča wona předewšěm z inowaciju, mnohostronskosću a modernosću.
Dalše informacije »

Tkalcownja

Tkalcownja

Energijowe hospodarstwo
Tule so swěca zapinje

Hornja Łužica je tradicionalny region dobywanja energije. Prjedy bě to přewažnje brunica, „čorne złoto” Łužicy. Dźensa su to předewšěm tež nowe žórła dobywanja energije, kaž woda, wětřik, biomasa a słónco, kotrež wobličo Łužicy jako energijowy region sobu rysuja.
Dalše informacije »