Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbHMarketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbH
Region turystycznyRegion gospodarczyRegion kulturowyZarząd Regionu

Kluczowe branże

Przemysł maszynowy i metalowy
Tu uszlachetnia się metal

Produkcja maszyn i obróbka metali to silny motor napędzający wzrost gospodarczy na Górnych Łużycach. Produkcją maszyn specjalnych i narzędzi oraz przyrządów, urządzeń i metali para się tu ponad 300 przedsiębiorstw, czyli jedna trzecia wszystkich saksońskich firm branży maszynowo-metalowej.
Więcej informacji »

Technika tworzyw sztucznych
Tu plastyk nabiera formy

Przetwarzanie tworzyw sztucznych ma na Górnych Łużycach bardzo długą tradycję. W wielu miejscach z dawnych wytwórni guzików powstały nowoczesne przedsiębiorstwa przetwarzające tworzywa sztuczne, które opierając się na najnowszych technologiach produkują różne elementy z tworzyw sztucznych i gumy. Know-how i jakość przetwarzania tworzyw sztucznych oraz dobrze wykwalifikowani pracownicy są źródłem sukcesu przedsiębiorstw w branży techniki tworzyw sztucznych na Górnych Łużycach.
Więcej informacji »

Termofor

Termofor

Gospodarka żywnościowa
Tu można popróbować Górnych Łużyc

Gospodarkę żywnościową Górnych Łużyc charakteryzują nie tylko liczne tradycyjne zakłady rzemieślnicze, lecz także nowoczesne przedsiębiorstwa przemysłowe, znane poza granicami regionu.
Więcej informacji »

Gospodarka turystyczno-rekreacyjna
Tu zawsze coś się dzieje

Na Górnych Łużycach, drugim regionie turystycznym Saksonii , bardzo silnie rozwinęła się gospodarka turystyczno-rekreacyjna. Znajduje się tu 355 profesjonalnych obiektów noclegowych dysponujących 14.500 miejscami . Do tego dochodzi jeszcze 21 kempingów . Ogółem g ospodarka turystyczno-rekreacyjna na Górnych Łużycach daje zatrudnienie dla około 9.000 osób .
Więcej informacji »

Przemysł tekstylny
Tu zbiegają się nici

Górne Łużyce to jedno z najstarszych zagłębi tekstylnych w Europie . Dziś region ten zadziwia siłą innowacji, wszechstronnością i nowoczesnością.
Więcej informacji »

Tkalnia

Tkalnia

Energetyka
Tu zapala się światło

Górne Łużyce to tradycyjny region energetyczny. W przeszłości „czarnym złotem” Łużyc był przede wszystkim węgiel brunatny, dziś zastąpiły go i odmieniły oblicze Górnych Łużyc nowe źródła pozyskiwania energii, jak np. woda, wiatr, biomasa i słońce. Górne Łużyce dają dobry przykład rozwoju czystej energii: w ośrodku przemysłowym Schwarze Pumpe powstaje pilotażowy obiekt elektrowni na węgiel brunatny o niskiej emisji dwutlenku węgla, w Bischofswerdzie i Großröhrsdorfie produkowane są ogniwa słoneczne i cienkowarstwowe moduły fotowoltaiczne.
Więcej informacji »