Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbHMarketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbH
Prázdninový regionHospodářský regionKulturní regionRegionální management

Lokalita Horní Lužice v nové Evropě - hospodářský prostor s nadějnou perspektivou

V Horní Lužici si uvědomujeme sílu tradicie a historie z časů minulých.

Ve středověku se stala Horní Lužice díky spolku Sestiměstí velice bohatou. Její území protínaly dvě hlavní obchodní stezky Evropy - stezka spojující sever s jihem a západ s východem "Via Regia" - dnesní evropský přepravní koridor.

Svou dnesní situací, na křižovatce důležitých obchodních cest, má Horní Lužice opět sanci, stát se jakýmsi spojovacím elementem, mostem na Východ.

Díky spolupráce s Českou republikou a Polskem se stává Horní Lužice iniciátorem vzestupu slávy staré Evropy.

Využívejte také vy možnosti hospodářské, vědecké a kulturní spolupráce s partnery z České republiky a Polska, stejně jako propojení k saským hospodářským  a obchodním centrům v Drážďanech, Lipsku a Chemnitz.

Horní Lužice - údaje a fakta

Horní Lužice patži ke Svobodnému státu Sasko a tvoří jižní část Lužice. Tento region leží v Trojzemí České republiky, Polska a Německa. Na východě hraničí s Polskem, na jihu s Českou republikou. Obě tyto země představují budoucí trhy pro Evropu. Na severu se se Horní Lužici spojuje s brandenburskou částí Lužice - s  Dolní Lužicí.

Převzetí funkce hlavního centra - pokračovaní v tradici hornolužického svazku Sestiměstí - město Budysín (Bautzen), Zhořelec (Görlitz) a Hoyerswerda. Tvoří sdružení měst Oberzentralen Städteverbund (OZSV). Hlavní cíl OZSV spočívá ve vybudování infrastruktury, stabilizaci regionu a regionálním marketingu.

K Horní Lužici patří správní celky Budysín (Bautzen), Kamenz, Löbau-Zittau, Niederschlesicher Oberlausitzkreis (kraj Dolní Slezsko-Horní Lužice) stejně jako města Zhořelec (Görlitz) a Hoyerswerda.

Údaje: (stav ke 31.12.2003) - nutné aktualizovat

Obyvatelé:

656 485

Hustota zalidnění:

146 obyvatel/km²

Rozloha:  

4.496,6 km²

Univerzity:

1

Vysoké skoly: 

4

Technická centra

6

Nemocnice:

15

Okresy:

4

Samostatná města:

2

obce:  

130

z toho měst:

28

Dalsí statistické údaje k regionu najdete na internetových stránkách:

www.statistik.sachsen.de

Kontakt

Marketing-Gesellschaft
Oberlausitz-Niederschlesien mbH

Humboldtstraße 25
02625 Bautzen

Telefon: +49 (3591) 4877-0
Telefax: +49 (3591) 4877-48

info@oberlausitz.com

Příjezd : poloha na plánku města u Googe Maps