Marketingowa towaršnosć Hornja Łužica-Delnja Šleska zwr
Prózdninski regionHospodarski regionKulturny regionRegionalny management

Marketing fachowcow

Hospodarstwo Hornjeje Łužicy njewuznamjenjeja jeničce tradicije, ale tež inowacije. Za to su wukubłani fachowcy a inženjerojo trěbni. Čim wažniše je, naprawy za marketing fachowcow a spěchowanje dźěła w Hornjej Łužicy do cyłka zwjesć. W Žitwaje a w Budyšinje skutkujetaj sakskaj koordinatoraj dźěłowych wikow, kotrajž pod hesłom „Přichod Hornja Łužica – za karjeru na proze Němskeje“ hižo wobstejace partnerstwa mjez šulemi, regionalnymi akterami a předewzaćemi dale wutwarjataj kaž tež fachowcow a předewzaća hromadu wjedźetaj.

Narěčne partnerki

Koordinatorka „Přichod Hornja Łužica“
Frau Hana Buder

Marketingowa towaršnosć Hornja Łužica-Delnja Šleska zwr
Humboldtstraße 25
02625 Budyšin

Telefon: +49 (3591) 4877-19
Telefaks: +49 (3591) 4877-48

hana.buder@oberlausitz.com
www.oberlausitz.com/zukunft

Přijězd: Hlej plan města pola Google Maps

Koordinatorka „Přichod Hornja Łužica“
Frau Sabine Scholz
Büro Zittau
Haus der Wirtschaft
Bahnhofstraße 30

Telefon: +49 (3583) 515923
Telefaks: +49 (3583) 517154

sabine.scholz@oberlausitz.com

narěčny partner za projekt „Koordinatorojo dźěłowych wikow“ Sakska sakskeho hospodarskeho ministerstwa

Hłowny koordinator / Sakski monitoring
Dr. Ulrich Mühlberg

Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbH
Sachsen-Büro
TGZ Bautzen, Haus 3, Humboldtstraße 25

Telefon: +49 (3591) 3802303
Telefaks: +49 (3591) 3802305

ulrich.muehlberg@oberlausitz.com