Marketingowa towaršnosć Hornja Łužica-Delnja Šleska zwr
Prózdninski regionHospodarski regionKulturny regionRegionalny management

Regionalny management w Hornjej Łužicy

Zhromadnje, nic pódla so

W globalnym wubědźowanju wo inwestorow a fachowcow je wuznam kooperacije mjez komunami, wokrjesami a regionami njewšědnje stupał. To dowjedźe lěta 2002 k tomu, zo so za cyłu Hornju Łužicu regionalny management zarjadowa, kotryž proces regionalneho zhromadneho dźěła za region Hornja Łužica-Delnja Šleska přez mjezy dźensnišeju wokrjesow Budyšina a Zhorjelca přewodźa a moderuje – wothłosujo so tež z partnerami w braniborskej Łužicy a Euroregionje Neisse-Nisa-Nysa. Mjeztym je Hornja Łužica přikład kooperatiwneho regionalneho managementa a marketinga. Ma zhromadnu strategiju wuwića a zwičnjowanja. Marketingowa towaršnosć Hornja Łužica- Delnja Šleska zwr ma jeje wobstajne zwoprawdźenje a wuwiwanje na starosći.

Regionalny management Hornjeje Łužicy ma štyri hłowne zaměry :

  • tworjenje konsensa w regionje jako zakład wunošneho nutřkowneho a wonkowneho marketinga a wotkrywanje regionalnych klučowych projektow;
  • přewod zwoprawdźenja klučowych projektow
  • podpěru při wuwiwanju resp. dalewuwiwanju hospodarskich a kubłanskich syćow
  • kraje přesahowacu kooperaciju we Łužicy kaž tež kooperaciju z čěsko-pólsko-němskim Euroregionom Neiße-Nisa-Nysa

Regionalny management pyta ideje za produkty a posłužby a partnerow, kiž móža a chcedźa tute wizije zwoprawdźeć. Na wuwiwanju produktow su jako bytostny instrument nutřkowneho marketinga nimo Industrijneje a wikowanskeje komory zapřijate: technologiske centry a wysoke šule, partnerojo lokalneho hospodarskeho spěchowanja, zajimowe zwjazki předewzaćelow a zwjazki, wjace hač 500 priwatnych předewzaćow a poskićerjow wukonow.

Skrótka prajene: Regionalny management je připóznaty partner, kiž regionalne projekty moderuje, přewodźa a zwoprawdźa.

Narěčny partner

Marketingowa towaršnosć Hornja Łužica-Delnja Šleska zwr
Humboldtstraße 25
02625 Budyšin

Telefon: +49 (3591) 4877-0
Telefaks: +49 (3591) 487748

info@oberlausitz.com

Přijězd: Hlej plan města pola Google Maps

Informacija

MGO bě němski partner w projekće INTERREG III A čo. PL-05-B1-2-D 1362-ERN z titlom „Modernizowanje wokrjesneje dróhi čo. 2653D ul. Karkonoska w Karpaczu“. Oficialnje wotewzata bu inwesticija dnja 8. septembra 2008 w Karpaczu.