Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbHMarketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbH
Region turystycznyRegion gospodarczyRegion kulturowyZarząd Regionu

Rozwój regionalny

Zarząd Regionu jest „w terenie “ partnerem kontaktowym w zakresie procesów rozwoju podobszarów oraz przygotowania i realizacji projektów przedsiębiorstw, organizacji, inicjatyw i obywateli. I tak Zarząd Regionu monitoruje np. ponadkrajowy rozwój regionalny obejmujący Łużyce Brandenburskie z Pojezierzem Łużyckim oraz krainą Księcia Pücklera, a także transgraniczny rozwój trójnarodowego Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa.

Do zadań Zarządu Regionu należy także koordynacja rozwoju obszarów wiejskich na Górnych Łużycach, którego celem jest ich wzmocnienie oraz uczynienie z nich dla mieszkańców trwale atrakcyjnych miejsc do życia i pracy. Działania koordynacyjne skupiają się na stworzeniu ogólnoregionalnej sieci inicjatyw, włączeniu lokalnych produktów do łużyckich i saksońskich linii produktów oraz przygotowaniu regionalnego marketingu.

W latach 2007 – 2013 na Górnych Łużycach z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFROW) wsparcia udzieli się dziewięciu podregionom. W tym czasie do zrealizowania jest opracowana z udziałem wielu podmiotów „Zintegrowana koncepcja rozwoju obszarów wiejskich” (ZKROW). Za realizację i zarządzanie odpowiadają przy tym regiony. Managementy LEADER lub ZROW zapewniają na miejscu czynny współudział mieszkańców i wspierają ich przy opracowywaniu i wdrażaniu nowych modeli dla regionu służących rozwojowi obszarów wiejskich .

Ponadkrajowa kooperacja

Ważnym i nstrumentem rozwoju regionalnego jest ponadkrajowa współpraca z regionem Łużyce-Błota ( Spreewald) . Do najważniejszych produktów zalicza się wspólna strona internetowa www.lausitz.de.

Wiele produktów turystycznych , jak np. łużycka kultura przemysłowa , turystyka rowerowa w Łużycach , k ultura serbołużycka oraz turystyka wodna na Pojezierzu Łużyckim , wykreowanych zostało „transgranicznie” w współpracy między Saksonią i Brandenburgią .

Slogan „Sukces – pasja – Łużyce “ ( „Leistung – Leidenschaft – Lausitz“), zwycięskie w konkursie hasło reklamowe, oraz wspólne instrumenty i działania marketingowe wzmacniają łużycką tożsamość .

ź ródło : WIMAG 2009/2010

Osoby kontaktowe

Marketing-Gesellschaft
Oberlausitz-Niederschlesien mbH

Humboldtstraße 25
02625 Bautzen

Telefon: +49 (3591) 4877-0
Fax: +49 (3591) 487748

info@oberlausitz.com

Dipl.-Ing. Antje Lehmann

Marketing-Gesellschaft
Oberlausitz-Niederschlesien mbH

Humboldtstraße 25
02625 Bautzen

Telefon: +49 (3591) 4877-13
Fax: +49 (3591) 4877-48

antje.lehmann@oberlausitz.com

Dojazd: Położenie patrz plan miasta w Google Maps

Informacja

W drugim etapie federalnego konkursu "Regiony Bioenergii" stowarzyszenie KRABAT e.V. opracowało z pomocą MGO, LEVG, ENSO i Fundacji im. Paula Weilanda koncepcję rozwoju regionalnego "Górnołużycka Kraina Borów i Stawów - Region Bioenergii 2009-2011" i w terminie przekazało Agencji ds. Surowców Odnawialnych (Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V.).