Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbHMarketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbH
Region turystycznyRegion gospodarczyRegion kulturowyZarząd Regionu

Zarząd Regionu na Górnych Łużycach

Lepiej razem niż osobno

W globalnej konkurencji o inwestorów i specjalistów niezmiernie zyskała na znaczeniu współpraca między gminami, powiatami i regionami. W 2002 r. doprowadziło to do powstania na Górnych Łużycach ogólnoregionalnego zarządu monitorującego i sterującego procesem współpracy regionalnej na obszarze wykraczającym poza granice obecnych powiatów Budziszyn i Görlitz - również w porozumieniu z partnerami z brandenburskiej części Łużyc oraz Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa. W międzyczasie Górne Łużyce stały się dobrze funkcjonującym przykładem kooperacyjnego zarządzania regionem i regionalnego marketingu. Działa on w oparciu o wspólną strategię rozwoju i marketingu, za której ciągłe wdrażanie i aktualizację odpowiada spółka Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbH.

ź ródło : WIMAG 2009/2010

Zarząd Regionu Górnych Łużyc realizuje cztery podstawowe cele :

  • tworzenie regionalnego konsensusu jako podstawy skutecznego marketingu krajowego i zagranicznego oraz wypracowywanie regionalnych projektów kluczowych;
  • monitoring realizacji regionalnych projektów kluczowych;
  • pomoc przy projektowaniu względnie doskonaleniu sieci gospodarczych i edukacyjnych;
  • ponadkrajowa współpraca na Górnych Łużycach oraz współpraca euroregionalna w czesko-polsko-niemieckim Euroregionie Neisse-Nisa-Nysa.

Zarząd Regionu sięga po pomysły produktów lub usług oraz szuka partnerów mogących i chcących te wizje urzeczywistnić. W pracach rozwojowych nad produktami będącymi ważnym instrumentem wewnętrznego marketingu uczestniczy także, oprócz Izby Przemysłowo-Handlowej, centrów technologicznych i wyższych uczelni, partnerów wspierania gospodarki „w terenie”, biznesowych grup interesów i organizacji, ponad 550 prywatnych przedsiębiorstw i oferentów usług.

Mówiąc krótko: Zarząd Regionu jest uznanym partnerem sterującym, monitorującym i wdrażającym regionalne projekty.

Osoba kontaktowa

Marketing-Gesellschaft
Oberlausitz-Niederschlesien mbH

Humboldtstraße 25
02625 Bautzen

Telefon: +49 (3591) 4877-0
Fax: +49 (3591) 487748

info@oberlausitz.com

Dojazd: Położenie patrz plan miasta w Google Maps

Informacja

MGO była niemieckim partnerem w projekcie realizowanym w ramach Programu INTERREG III A nr PL-05-B1-2-D1362-ERN o nazwie „Modernizacja drogi powiatowej nr 2653D ul. Karkonoska w Karpaczu”. Oficjalny odbiór inwestycji nastąpił w dniu 8 września 2008 r. w Karpaczu.