Marketingowa towaršnosć Hornja Łužica-Delnja Šleska zwr
Prózdninski regionHospodarski regionKulturny regionRegionalny management

Europska kónčina rybarskeho hospodarstwa „Region karpjacych hatow Hornja Łužica“

W Hornjej Łužicy je najwjetša hospodarsce wužiwana hatna kónčina Němskeje – Hornjołužiska hola a haty. Tule wobhospodarjeja něhdźe 1 000 hatow z płoninu něhdźe 5 200 ha. Tradicionalna hospodarska hałžka je plahowanje karpow. Dla swojeho wuznama za němske a europske hatarske rybarstwo je „Region karpjacych hatow Hornja Łužica“ jedna z kónčin rybarskeho hospodarstwa Němskeje, kotraž so z Europskeho fondsa za rybarstwo hač do lěta 2013 spěchuje. Ćežišćo wuwića su jednotny corporate design, plahowanje a zwičnjowanje bio-karpow, dalše předźěłanje tudyšich rybow kaž tež zwjazanje rybarstwa, dožiwjenja přirody a turizma. Zwjazowacy element je narok, zo so tudyša ludnosć z „Regionom karpjacych hatow Hornja Łužica“ bóle identifikuje.

Sortěrowanska připrawa

Sortěrowanska připrawa


Narěčny partner w Hornjej Łužicy

Marketingowa towaršnosć Hornja Łužica-Delnja Šleska zwr
Antje Lehmann

Humboldtstraße 25
02625 Budyšin

Telefon: +49 (3591) 48 77 0
Telefaks: +49 (3591) 48 77 48

antje.lehmann@oberlausitz.com

Přijězd: Hlej plan města pola Google Maps

Narěčny partner w Sakskej

Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
Referat 35 „Tierische Erzeugnisse“
Mathias Meyer

Archivstraße 1
01097 Dresden

Telefon: +49 (351) 564 6666

Mathias.Meyer@smul.sachsen.de

Narěčny partner w Němskej

Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Dr. Gerd Conrad

Rochusstraße 1
53123 Bonn

Telefon: 0228-99529-4227
Telefaks: 0228-99529-4410

621@bmelv.bund.de

Narěčny partner při Europskej komisiji

Europäische Kommission
Generaldirektion Maritime Angelegenheiten und Fischerei
Referat Information und Kommunikation

B-1049 Brüssel

Telefaks: +32 2 299 30 40