Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbHMarketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbH
Prázdninový regionHospodářský regionKulturní regionRegionální management

Regionální rozvoj

Regionální management slouží "v místě" jako kontaktní partner pro teritoriální vývojové procesy, jakož i podniky, sdružení, iniciativy a občany aktivně se podílející na přípravě a realizaci projektů. Regionální management doprovází například regionální rozvoj s braniborskou Lužicí v oblasti Lužických jezer (Lausitzer Seenland) a v zemi knížete Pücklera (Fürst-Pückler-Land), přesahující hranice spolkových zemí, jakož i přesh raniční rozvoj trinacionálního Euroregionu Neiße-Nisa-Nysa.

K úkolům regionálního managementu patří také koordinace rozvoje venkova v Horní Lužici s cílem trvale zachovat a posílit venkov jako atraktivní životní a pracovní prostor pro obyvatele. Hlavním úkolem při koordinaci je celoregionální propojování iniciativ, zahrnutí místních produktů do lužických a saských skupin výrobků a příprava jejich uvedení na regionální trh.

V Horní Lužici je v letech 2007 - 2013 podporováno devět dílčích regionů z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD). "Integrované koncepce rozvoje venkova" vypracované za účasti řady aktérů je třeba ve stanovené době uskutečnit. Zřizování  management se přitom provádí v regionech. Managementy LEADER, resp. ILE zajišťují aktivní spoluúčat občanů v místě a podporují je při vývoji a realizaci nových modelů pro rozvoj zemědělských oblastí v regionu.

Kooperace přesahující hranice spolkových zemí

Důležitým nástrojem regionálního rozvoje je spolupráce s regionem Lužice-Sprévský les, (Lausitz-Spreewald) přesahující hranice spolkových zemí. K nejdůležitějším produktům patří společná prezentace na internetové stránce www.lausitz.de.

Řada turistických nabídek, jako například lužická průmyslová kultura, cykloturistika v Lužici, lužickosrbská kultura a vodní turistika v oblasti Lužických jezer, byla vytvořena přes sasko-braniborské hranice.

Slogan "Výkonnost - Náruživost - Lužice" jako vítězné heslo jedné soutěže a společné marketingové nástroje a výstupy posilují lužickou identitu.

Zdroj: WIMAG 2009/2010

Kontaktní osoby

Marketing-Gesellschaft
Oberlausitz-Niederschlesien mbH

Humboldtstraße 25
02625 Bautzen

Telefon: +49 (3591) 4877-0
Telefax: +49 (3591) 487748

info@oberlausitz.com

Dipl.-Ing. Antje Lehmann

Marketing-Gesellschaft
Oberlausitz-Niederschlesien mbH

Humboldtstraße 25
02625 Bautzen

Telefon: +49 (3591) 4877-13
Telefax: +49 (3591) 4877-48

antje.lehmann@oberlausitz.com

Příjezd: poloha na plánku města u Googe Maps

Informace

V rámci 2. soutěžní fáze spolkové soutěže "Bioenergetický region" registrovaný spolek KRABAT podporovaný MGO, LEVG, ENSO a nadací Paula Weilanda vypracoval regionální rozvojový koncept "Bioenergetický region Hornolužická krajina vřesovišť a rybníků 2009-2011" a předložil ho včas registrované odborné agentuře Rostlinné energetické suroviny (Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V.).