Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbHMarketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbH
Prázdninový regionHospodářský regionKulturní regionRegionální management

Regionální management v Horní Lužici

Společně místo vedle sebe

V globální hospodářské soutěži o investory a odborníky získala nesmírně na významu spolupráce mezi obcemi, okresními úřady a regiony. To vedlo v roce 2002 k tomu, že byl v Horní Lužici zaveden celoregionální management doprovázející a moderující i za hranicemi dnešních okresů Budyšína (Bautzen) a Zhořelce ( Görlitz) pro region Horní Lužice-Dolní Slezsko (Oberlausitz-Niederschlesien) proces regionální spolupráce, a to i v koordinaci s partnery v braniborské části Lužice a v Euroregionu Neiße-Nisa-Nysa. Mezitím se stala Horní Lužice dobře fungujícím příkladem kooperativního regionálního managementu a marketingu. Má společnou vývojovou a marketingovou strategii, jejíž kontinuální realizaci a další rozvoj zajišťuje Marketingová společnost Horní Lužice-Dolní Slezsko s.r.o. (Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbH).

Zdroj: WIMAG 2009/2010

Regionální management Horní Lužice si vytkl čtyři hlavní cíle :

  • vytváření regionálního konsensu jako základu pro efektivní vnitřní a vnější marketing a odvozování regionálních klíčových projektů;
  • odborná asistence při realizaci regionálních klíčových projektů;
  • podpora při vytváření, resp. dalším rozšiřování hospodářských a vzdělávacích sítí a
  • kooperace v rámci Lužice přesahující hranice spolkových zemí, jakož i euroregionální spolupráce v česko-polsko-německém Euroregionu Neiße-Nisa-Nysa.

Regionální management reaguje na nápady nebo služby a hledá partnery, kteří by mohli a chtěli tyto vize uskutečnit. Do vývoje výrobků jako podstatného nástroje vnitřního marketingu je kromě průmyslové a obchodní komory, technologických středisek a vysokých škol, partnerů podpory hospodářského rozvoje "v místě", podnikatelských zájmových skupin a sdružení zapojeno i více než 550 soukromých firem a poskytovatelů služeb.

Stručně řečeno: regionální management je uznávaným partnerem pro moderaci, odbornou asistenci a realizaci regionálních projektů.

Kontaktní osoba

Marketing-Gesellschaft
Oberlausitz-Niederschlesien mbH

Humboldtstraße 25
02625 Bautzen

Telefon: +49 (3591) 4877-0
Telefax: +49 (3591) 487748

info@oberlausitz.com

Příjezd: poloha na plánku města u Googe Maps

Informace

MGO byla německým partnerem v rámci projektu INTERREG III A, číslo PL-05-B1-2-D1362-ERN, s označením "Modernizace okresní silnice č. 2653D ul. Karkonoska v Karpaczi”. Oficiální kolaudace této investice proběhla dne 8. září 2008 v Karpaczi.