Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbHMarketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbH
Prázdninový regionHospodářský regionKulturní regionRegionální management

Užijte si kulturního bohatství Horní Lužice

Via Regia – Královská cesta

Via Regia je nejvýznamnější západovýchodní spojení Evropy od ranného středověku až do současnosti. V německé jazykové oblasti se také mnohdy nazývá „Hohe Straße“, v doslovném překladu „Královská cesta“.

Via Regia je nejstarší a nejdelší západovýchodní spojení v Evropě a byla v roce 2005 označena jako „Kulturní cesta Evropské rady“.

Historicky se jedná o druh cesty, která byla právně podřízena králi, a tím se nacházela pod zvláštní ochranou. Obchodníci se na ní mohli pohybovat bezpečněji. Ale nejen obchodníci, ale také poutníci a vandrující tovaryši využívali tuto cestu. Poutníci po ní chodili (a chodí), aby se v Santiago de Compostela pomodlili u hrobu svatého Jakuba. Dokonce i vojáci pochodovali po Via Regia. Během Třicetileté války, v napoleonských válečných taženích a v obou světových válkách 20. století došlo na této trase k pohybům vojsk.

Hlavní trasa vede z Kyjeva na Ukrajině napříč Saskem ze Zhořelce (Görlitz) přes Bautzen, Kamenz, Großenhain, Grimmu do Lipska a dále až do španělského Santiago de Compostela. Cesta do Santiago de Compostela se táhne jako síť vodních toků celou Evropou.

Význam Via Regia se mimo jiné ukazuje na hustém sledu osad podél této cesty. Přechody řek byly většinou výchozím bodem osídlení a pozdějšího založení města.

Od 12. století vyrostla početná města do důležitých obchodních a hospodářských center.

Obchod a řemeslo přinesly městům blahobyt a bohatství. Tím byla podél Via Regia umožněna výstavba impozantních opevnění, obytných a sakrálních staveb. V Bautzenu projížděl pocestný, přicházející ze směru od Saské Kamenice (Kamenz), bránou Reichentor na náměstí Kornmarktplatz a dojel na Reichenstraße, která vedla přímo na tržiště.

Kostel Peterskirche ve Zhořelci

Kostel Peterskirche ve Zhořelci (Zdroj: Sabine Wenzel)

Také Zhořelec vděčí Via Regia za své založení a svůj rozvoj do někdejší bohaté obchodní metropole. Přes zhořelecký most Altstadtbrücke, o kterém je poprvé zmínka v roce 1298, vede Via Regia přes Nisu na východ. Od té doby má Zhořelec důležitou funkci „mostu“ na východ a fascinuje dnes jako německo-polské evropské město Görlitz/Zgorzelec.

Via Regia byla a je cestou kulturní výměny a komunikace. Dodnes je stále ještě dopravním prostorem různé intenzity, vede po spolkových dálnicích, státních a zemských silnicích, ale i po polních cestách. Spojuje východ a západ, kultury a přírodní prostory a přispívá svým zcela zvláštním způsobem a svou historií k společné Evropě.

www.viaregia-sachsen.de