Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbHMarketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbH
Prázdninový regionHospodářský regionKulturní regionRegionální management

Horní Lužice.Pojďte dál.

Horní Lužice leží na pomezí tří zemí - Německa, Česka a Polska - a tedy v srdci Evropy v blízkém sousedství metropolí Berlína, Prahy, Wroclawi a Drážďan.
Tento prázdninový region nabízí svým hostům jedinečné cíle pro denní výlety či prázdninové pobyty:

Evropské město Görlitz/Zgorzelec - „skutečné srdce Evropy“ – jako významné kulturní město zaujme své návštěvníky svou působivou architekturou. Skvostná díla pozdní gotiky, renesance, baroka i secese jsou tu řazena těsně vedle sebe a své návštěvníky zcela pohltí svým kouzlem.

„Zelený kníže“ vytvořil v podobě parku nesoucího jeho jméno (Pücklerův park) a nacházejícího se u lázní Bad Muskau anglický krajinný park světové úrovně, který byl roku 2004 zařazen na seznam světového dědictví UNESCO. V parku, který byl jako celistvé umělecké dílo založen před více než 200 lety, spojuje řeka Nisa jeho polskou část s částí německou.

Horní Lužice se vyznačuje různorodostí svých kulturních kořenů: českými, slezskými, saskými a lužickosrbskými. Lužičtí Srbové, národ s nekonečně bohatými tradicemi, jež Lužici utvářel, je dnes synonymem pro žitou tradici a pohostinnost.

Charakteristická pro Horní Lužici je lidová architektura podstávkových domů. Byly domovem a působištěm zejména pro tkalce, místní tradiční řemeslníky. Ale i dnes je téměř 20.000 zachovalých klenotů svého druhu součástí života a práce lidí žijících na tomto pomezí tří zemí.

Na hranicích s Brandenburskem Vás čeká Lužická jezerní krajina, největší jezerní a rekreační oblast Evropy stvořená lidskou rukou.

Park hraběte Pücklera Bad Muskau

Park hraběte Pücklera Bad Muskau

Dívky v lužickém kroji

Dívky v lužickém kroji

Podstávkový dům

Podstávkový dům